Güzel yaş almak üzerine…

Güzel yaş almak üzerine…

Güzel Yaş Almak Üzerine…  Güzellik, insanlık tarihi boyunca değişen ve dönüşen bir kavram…Yüzyıllar içinde toplumların güzellik algısında meydana gelen değişimler, kültürel, sosyal ve tarihsel faktörlerin etkisiyle şekillenmiş ve güzellik standartları evrilmiştir....